Ing. Eva Dobisová

samostatný audítor SKAU

Audit

V súčasnom období znamená výrok audítora k finančným výkazom alebo iným dokladom vychádzajúcim z účtovnej jednotky či už pre orgány štátnej správy, banky alebo pre bežných investorov záruku, že informácie, ktoré využívajú predovšetkým investori pre zhodnotenie svojho kapitálu, sú pravdivé a relevantné pri prognóze kapitálových aktivít.

Skutočnosti zistené počas auditu vie vo svoj prospech využiť aj rozumné vedenie či už spoločnosti, družstva, alebo inej organizácie, ak si uvedomí dôsledky zistených nedostatkov. Ich včasná náprava može ušetriť nemalé finančné prostriedky. Audítor vystupuje nielen ako kontrolný orgán, ale aj ako kompetentný poradca a následný audit správne vedenej spoločnosti mu dáva pocit dobre vykonanej práce.

V súčasnej dobe vykonávam audit prevažne podnikateľských subjektov: akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, ale aj družstvá. V prípade záujmu overujem účtovníctvo aj neziskových organizácií.


Profil audítora >
Služby >
Kontakt >

Ing. Eva Dobisová

Číslo licencie SKAU: 147
IČO: 44 086 442

Správa o transparentnosti 2009
Správa o transparentnosti 2010
Správa o transparentnosti 2011

Zákony o audítoroch a SKAU

Zákon 540/2007 Z.z.
O audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
(účinný od 1.1.2008)

Zákon 431/2002 Z.z.
O účtovníctve
(účinný od 1.1.2003)

webmaster@dobis.sk | Copyright © 2009 Ing. Eva Dobisová

Valid XHTML | CSS