Ing. Eva Dobisová

samostatný audítor SKAU

Profil audítora

Profesii audítora sa venujem od roku 1991, kedy bol na Slovensku zavedený inštitút audítora. Praktické skúsenosti z účtovníctva, daňovej oblasti a zostavovania účtovných závierok som získala ako ekonómka spoločnosti s ručením obmedzeným a neskôr akciovej spoločnosti. Štátne skúšky audítora pre Slovenskú republiku som zložila v marci 1993. Vzhľadom na neustále zmeny v legislatíve som ako audítor povinná absolvovať pravidelné školenia usporiadané predovšetkým Slovenskou komorou audítorov (SKAU) a inými subjektami.


Audit >
Služby >
Kontakt >

Ing. Eva Dobisová

Číslo licencie SKAU: 147
IČO: 44 086 442

Správa o transparentnosti 2009
Správa o transparentnosti 2010
Správa o transparentnosti 2011

>

webmaster@dobis.sk | Copyright © 2009 Ing. Eva Dobisová

Valid XHTML | CSS